Одлука о додели уговора за јавну набавку услуге организовања екскурзија

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Јавна набавка - септембар 2017.

ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА У ШК. 2017/18. ГОД.

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Конкурсна документација за јавну набавку бр. 01-02-03

Јавне набавке - август 2018.

ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА И  НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА У ШК. 2018/2019. год.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ИЗМАНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ЈАВНА НАБАВКА БР. 01-02-03)