Вршњачка медијација

Основна школа „Коле Рашић“ у Нишу, у оквиру остварења циљева и задатака васпитног рада школе и реализације посебних програма и пројеката, од 2006. године реализује програм: Вршњачка медијација – Трансформација сукоба и оснаживање одраслих и младих/ученика на превенцији конфликата.

 

ШТА ЈЕ ВРШЊАЧКА МЕДИЈАЦИЈА

  

Медијација је поступак у којем стране у сукобу слушају једна другу, сагледавајући позицију оне друге стране – децентрирају се и покушавају да пронађу решење мирним путем, а које је прихватљиво за обе стране, уз помоћ треће неутралне стране – медијатора.

 

МЕДИЈАТОРИ И ЊИХОВА УЛОГА

 

Школски медијатори су трениране одрасле особе и деца/млади који помажу да се конструктивно реше конфликти у одељењу/школи и унапређују квалитет комуникације у школи.

Медијатори помажу колегама, ученицима, вршњацима да:

-       сагледају проблеме и конфликте,

-       сагледају разлоге који доводе до конфликта,

-       схвате начине превазилажења и исласка из конфликтних ситуација,

-       расту и развијају се учећи на непосредном искуству,

-       живе заједно уважавајући међусобне разлике.

 

МЕДИЈАЦИЈА И ДОБИТИ ЗА УЧЕНИКЕ

 

 -    Постају активни у процесу решавања проблема,

-    Усвајају конструктивне моделе понашања,

-    Трансфер знања и вештина,

-    Преузимају већу одговорност за решавање проблема који постоје међу њима,

-   Схватају да интервенције одраслих нису увек неопходне,

-   Развијају партиципативне обрасце понашања,

-   Помажу сопствени развој и самопоштовање,

- Конструктивно супротстављају деструктивном коришћењем начела медијације: задовољимо потребе свих страна – не ти и ја у проблему, већ ТИ И ЈА ПРОТИВ ПРОБЛЕМА.

 

МЕДИЈАЦИЈА И ДОБИТИ ЗА НАСТАВНИКЕ

 

-     Учење нових начина реавања конфликта,

-     Међусобно поштовање и уважавање,

-     Смањује се тензија између одраслих и деце,

-     Мање времена проводе водећи рачуна о дисциплини у школи,

-    Добијају партнере – ученике у одлучивању,

-    Бољи услови за рад, атмосфера и резултати који се односе на образовну и васпитну функцију школе.


 МЕДИЈАЦИЈА И ДОБИТИ ЗА ШКОЛУ

 

 

-       Развој алтернатива традиционалним начинима увођења дисциплине и решавања проблема у школи,

-       Сви учесници у животу и раду школе преузимају одговорност за дешавања у њој,

-       Мења се општа атмосфера и односи који у школи владају,

-       Медијација помаже и доприноси да је школа пријатно и безбедно место за учење и развој потенцијала ученика.

 

КАКО ЈЕ ПОЧЕЛА МЕДИЈАЦИЈА У НАШОЈ ШКОЛИ

Семинар за тимове медијатора из школа, чији је циљ оспособљавање одраслих за трансформацију сукоба и оснаживање за рад са младима/децом на превенцији конфликата (10.17.18.19. октобар 2006. године у Нишу), у организацији Педагошког друштва Србије и ГТЗ – Немачке владине организације за техничку сарадњу.

 

Тим медијатора

Име и презиме

Струка

Ана Кузмановић

Професор математике,  координатор тима

Марина Остојић

Педагог

Вера Савић-Бенић

Психолог

Оливера Стаменковић

Професор енглеског језика

Саша Костадиновић

Професор српског језика

Јасмина Ђурђевић

Професор разредне наставе