Наставници предметне наставе у школској 2017/2018. години

Име и презиме наставника

Предмети које предаје

Одељења у којима предаје

1.    

Зоран Вучковић

Српски језик

V1 V2 VII1 VII3

2.    

Маријана Ристић

Српски језик

VI1 VI2 VI3VII2

3.    

Саша Костадиновић

Српски језик

VIII1 VIII2 VIII3

Грађанско васпитање

V2 VII2 VIII1 VIII2 VIII3

4.    

Весна Јовановић

Енглески језик

V1 V2 VI3 VII1 VII2 VII3

5.    

Оливера Стаменковић

Енглески језик

VI1 VI2 VIII1 VIII2 VIII3

6.    

Ивона Петровић

Енглески језик

III2 III3

7.    

Тамара Шуклета 

Енглески језик

III1

8.    

Ана Ђорђевић

Немачки језик

V1 V2 VI2 VI3 VII1 VII2 VII3 VIII1VIII3

9.    

Јелена Ташков Станојковић

Немачки језик

VI1 VIII2

10. 

Миљана Миладиновић

Француски језик

V1/2 VI1/3 VIII2/3

11. 

Ана Кузмановић

Математика

VI1 VI2 VI3 VIII1

12. 

Милан Стојић

Математика

V1 V2 VII2 VIII2 VIII3

13. 

Маша Марковић

Математика

VII1 VII3

14. 

Ивица Маринковић

Физика

VI1 VI2 VI3 VII1 VII2 VII3 VIII1VIII2 VIII3

15. 

Љиљана Цветковић

Хемија

VII1 VII2 VII3 VIII1 VIII2 VIII3

16. 

Ивана Живковић

Биологија

V1 V2 VI1 VI2 VII1 VII2 VIII1 VIII2 VIII3

17. 

Милена Цветковић

Биологија

VI3 VII3

18. 

Ивана Миљковић

Историја

V1 V2 VI1 VI2 VI3 VII1 VII2 VII3 VIII1 VIII2 VIII3

19. 

Јадранка Костић

Географија

V1 V2 VI1 VI2 VI3 VII1 VII2 VII3 VIII1 VIII2 VIII3

20. 

Синиша Величковић

Ликовна култура

V1 V2 VI1 VI2 VI3VII1 VII2 VII3 VIII1 VIII2 VIII3

Цртање, сликање и вајање

VII1/2 VIII3

21. 

Марија Стојановић

Музичка култура

V1 V2 VI1 VI2 VI3 VII1 VII2 VII3 VIII1 VIII2 VIII3

22. 

Јовица Панић

Техничко и информатичко образовање

VI1 VI2 VI3 VIII2

Техника и технологија

 V1 V2

23. 

Светлана Вељковић

Техничко и информатичко образовање

VII1 VII2 VII3VIII1 VIII3

Информатика и рачунарство

V1 V2 VI1 VI2 VI3 VII2 VII3 VIII1 VIII2 VIII3

24. 

Александра Тикић

Физичко васпитање

VII1 VII2 VIII1 VIII2 VIII3

Изабрани спорт

VIII1 VIII2 VIII3

25. 

Драган Станковић

Физичко васпитање

V1 V2 VI1 VI2 VI3VII3

Изабрани спорт

VI1 VI2 VI3 VII1 VII2 VII3

Физичке активности

V1 V2

26. 

Драгана Величковић

Свакодневни живот у прошлости

VI3

Грађанско васпитање

V1VI1 VI3 VII1 VII3

27. 

Бранкица Лукић

Грађанско васпитање

VI2

28. 

Ивица Живковић

Верска настава

Од првог до осмог разреда