Наставници разредне наставе у школској 2018/2019. години

 

Име и презиме наставника разредне наставе

Одељење

1

Сања Павићевић

Јована Вогринец

I-1

Целодневни боравак

2

Снежана Раденковић

I-2

3

Милош Цакић

I-3

4

Виолета Павловић

II-1

 Боравак

5 Драгана Милић II-2
6 Снежана Живковић II-3
7 Љиљана Златановић III-1
8 Марија Пејовић III-2
9 Петар Мартиновић III-3
10 Јасмина Ђурђевић IV-1
11 Тања Драгановић IV-2
12 Наташа Илић IV-3