Наставници разредне наставе у школској 2017/2018. години

 

Име и презиме наставника разредне наставе

Одељење

1

Виолета Павловић

Милица Поповић

I-1

Боравак

2

Драгана Милић

I-2

3

Снежана Живковић

I-3

4

Љиљана Златановић

Милош Цакић

II-1

 Боравак

5 Марија Пејовић II-2
6 Петар Мартиновић II-3
7 Јасмина Ђурђевић III-1
8 Тања Драгановић III-2
9 Наташа Илић III-3
10 Снежана Раденковић IV-1
11 Сања Павићевић IV-2
12 Јована Вогринец IV-3