Организација посебних часова наставе за ученике осмог разреда

Наставна година за ученики осмог разреда завршава се у петак 05.06.2020. године.

Ученици осмог разреда пробни завршни испит полажу у уторак, 02.06.2020.године, решавањем теста из математике.

Пробни завршни испит реализује се на следећи начин:

  • - школе које остварују образовно-васпитни рад у осмом разреду и имају највише три одељења, пробни завршни испит организују у једном термину, у периоду од 8 до 10 часова;
  • - школе које остварују образовно-васпитни рад у осмом разреду и имају вишеод три одељења, пробни завршни испит организују у два термина: прва гpyпa у периоду од 8 до 10 часова, друга гpyпa у периоду од 11 до 13 часова.

Ученици ћe преостала два теста, односно тест из српског/матерњег језика и комбиновани тест моћи да решавају код кyћe, као још један вид припреме за завршни испит, па је потребно да школа организује преузимање ових тестова од стране ученика у понедељак 01.06.2020. године. Ученица ћe ова два теста попуњена вратити у школу 02.06.2020. године и предати одељењском старешини. Наставници одговарајућих предмета на часовима припремне наставе дaћe ученицима повратну информацију у вези са предметним тестовима.

Школа припрема распоред посебних часова наставе по разредима, тако да у периоду од понедељка, 01.06.2020. године до понедељка, 05.06.2020. године, сваког радног/наставног дана, предвиђа одвојене термине часова за ученике осмог разреда, у трајању од један и по сат.

Од среде, 03.06.2020. године до понедељка, 15.06.2020. године, школа организује припрему за полагање завршног испита (припремна настава), у складу са исказаним потребама ученика, у трајању од десет дана, у складу са законом.

Припремна настава организује се на начин који осигурава безбедност и здравље ученика и запослених, у складу са препорукама надлежних органа и институција, у школском простору.

На пример.’

 

понедељак, 01.06.

уторак, 02.06.

среда, 03.06

четвртак, 04.06

петак, 05.06.

субота, 06.06.

посебан час наставе

пробни завршни

посебан час наставе

лосебан час наставе

посебан час наставе

 Онлајн припремна настава

преузимање тестова

српски језик/матерњи језик и

комбиновани тест

(пробни завршни испит)

 

1. термин

8- 10 часова

 

2. термин

11-1З часова

припремна

настава

припремна

настава

 припремна

настава

 

Ученици осмог paзpeдa полажу завршни испит 17, 18. и 19.06.2020. године.