Доступни подаци за ученике осмог разреда на званичном сајту Министарства просвете

Званични сајт Репубичке уписне комисије за упис ученика у средње школе на којем ће ученици, родитељи и сви остали заинтересовани бити у могућности да провере све унете податке из централне базе података РУК, као и остале пратеће статистичке податке везане за упис ученика у средње школе је од данас доступан свима на адреси:

www.upis.mpn.gov.rs

Подаци о ученицима, као и сви остали подаци везани за упис ученика у средње школе, приказани су у складу са свим важећим прописима и законима о заштити личних података уз неколико најбитнијих ограничења:

 • Подаци о ученику се приказују само уколико посетилац сајта зна тачну овогодишњу јединствену уписну шифру, односно идентификациони број ученика.
 • У картици о ученику не приказују се лични подаци(име, презиме, име родитеља, датум и место рођења, ЈМБГ) већ само подаци о унетим оценама и тренутном броју бодова које је централни програм РУК израчунао на основу унетих оцена.

Важно обавештење за ученике осмог рзреда

Ученици осмог разреда полагаће завршни испит од понедељка 17. јуна до среде 19. јуна . 2019. године

 • Ученици ће током три дана радити три теста:
  • у понедељак, 17. јуна 2019. године од 9:00 до 11:00 ‒ тест из српског (матерњег језика),
  • у уторак, 18. јуна 2019. године од 9:00 до 11:00 – тест из математике,
  • у среду, 19. јуна 2019. године од 9:00 до 11:00комбиновани тест,
 • дозвољени прибор за ученике:
  • ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – графитна и плава хемијска оловка, гумица
  • ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка, гумица, троугао, лењир и шестар;
 • сва три дана када ученик полаже завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика;
 • сва три дана ученици обавезно треба да дођу у школу у 8.15 на кратак састанак са одељенским старешином пре него што буду распоређени у просторије где ће полагати завршни испит;
 • у просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика;
 • од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.

Пробни завршни испит

Пробни завршни испит биће спроведен у петак и суботу, 12. и 13. априла 2019. год.


Ученици осмог разреда радиће три теста у два дана и то:
12. априла у 12:00 часова - тест из математике;
13. априла у 09:00 часова - тест из српског, односно матерњег језика, а комбиновани тест у 11:30, са паузом од пола сата између два двосатна термина.


Пробни испит је прилика да се ученици упознају са редоследом корака, обавезама и правима у вези са завршним испитом.
На пробном испиту ученици ће имати прилику да на непознатим задацима провере своје знање у одређеној области предмета.
Резултати са пробног испита не служе за оцењивање ученика, већ користе наставницима у планирању активности за припремање ученика за завршни испит.

НАПОМЕНА
У просторији у којој полаже испит, ученик седи на месту са редним бројем који одговара редном броју са збирног списка ученика (који се налази на огласној табли и вратима фискултурне сале).
Ученик који полаже пробни завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом.
Прибор који је потребан за рад на пробном завршном испиту:
за српски језик - графитна оловка, хемијска оловка и гумица;
за математику - графитна оловка, хемијска оловка, гумица, троугао, лењир и шестар;
за комбиновани тест - графитна оловка, хемијска оловка и гумица.
Од личних ствари може се унети само вода / освежавајући напитак, а све остале ствари одлажу се на посебно место током трајања испита.