Школски простор

За 74 године постојања школа је постепено дограђивана, а посебна пажња се поклања оплемењивању простора.

У 2015/2016.  години, образовно-васпитни рад организоваће се у објекту површине 3.588 м2.

 

18 учионица опште намене

981 м2

8 кабинета

843,63 м2

1 радионица

75,57 м2

1 фискултурна сала

347,54 м2

44 осталих просторија

1.340,26 м2

УКУПНО: 72 просторије површине

3.588,00 м2

 

Остале просторије су: библиотека, зубарска ординација, припремне просторије за кабинете, канцеларије за директора, наставнике стручне сараднике, секретара, благајника и рачуновођу

 Школско двориште је мање површине са спортским теренима за мали фудбал и кошарку.

 

КАБИНЕТИ

 

 

БИБЛИОТЕКА

Богата библиотека је такође један од непресушних извора знања за ученике.

 

ТРПЕЗАРИЈА

 

СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА