Стручни сарадници

 

Име и презиме запосленог Радно место
Вера Савић Бенић Психолог (50% радног времена)
Марина Остојић Педагог  
Бранкица Лукић

Библиотекар (80% радног времена)

Саша Костадиновић

Библиотекар (20% радног времена)