Пробни завршни испит

 

УПУТСТВО ЗА РОДИТЕЉЕ (СТАРАТЕЉЕ)

 

·         пробни завршни испит полажу сви ученици осмог разреда;

·         пробни испит је прилика да се ученици упознају са редоследом корака, обавезама и правима у вези са завршним испитом;

 ·         на пробном испиту ученици ће имати прилику да на непознатим задацима провере своје знање у одређеној области предмета;

 ·         на пробном испиту ученици ће анонимно попуњавати упитник;

 ·         резултати са пробног завршног испита се не претварају у оцене ученика и не служе за оцењивање ученика;

 ·         резултате са пробног завршног испита наставници треба да користе у планирању активности за припремање ученика за завршни испит;

 

         пробни завршни испит се полаже:

 

13.4.2018. године (петак) МАТЕМАТИКА од 12:00 до 14:00 часова;

14.4.2018. године (субота) СРПСКИЈЕЗИК од 09:00 до11:00 часова   и 

                                              КОМБИНОВАНИ ТЕСТ од 11:30 до 13:30 часова;

                                                     

 ·         ученици треба да дођу у школу 30 минута пре почетка полагања испита, а од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита;

 ·         на   испит из српског   језика ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу;

 ·         на испит из математике ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом, графитну оловку, плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, троугао и шестар;

 ·         на комбиновани испит ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу;

 ·         на испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, дигитрона, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит;

 ·         на испиту није дозвољен разговор међу ученицима;

 ·         ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит у првих 45 минута од почетка испита;

 ·         ученици могу бити удаљени са испита у случају непоштовања правила и упутстава дежурних наставника;

·         родитељима, односно старатељима је забрањено да без посебног одобрења буду у школи за време полагања пробног завршног испита;

·         у случају непредвиђене спречености ученика да приступи полагању пробног завршног испита, родитељ односно старатељ је у обавези да то пријави одељењском старешини до 8:15 часова на дан полагања.

 

Моле се родитељи, односно старатељи да:

·         воде рачуна да ученици доручкују и попију воду пре почетка испита и

·         провере да ли су ученици понели потребан прибор за рад и ђачку књижицу.

 

У Нишу, дана 11.4.2018. године                                                                                               Саша Тончев, директор школе