Информације о специјализованом ИТ одељењу у гимназијама

За упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику кандидат полаже пријемни испит на коме решава тест из математике.

 

На пријемном испиту задаци ће бити средњег и напредног нивоа, а за припрему се могу користити колекције задатака за припрему завршног испита.

Пријемни испит се полаже 3. јуна 2018.године.

Ученици се пријављују у гимназији или средњој школи коју желе да похађају. 


Рок за пријављивање је од 11-14. маја 2018. године од 9:00-14:00 часова. 

 

Детаљније информације о овом одељењу могу се добити у и гимназијама у којима ће се ученици пријављивати за полагање пријемног испита у Нишавском управном округу:

 

 

Списак свих гимназија у којима се ученици могу пријављивати за полагање пријемног испита и које су изразиле интересовање за отварање овог одељења и све остале информације везане за ово одељење можете пронаћи на сајту МПНТР: