Важне напомене за попуњавање листе жеља

Право на рангирање ради уписа у гимназију и стручну школу у четворогодишњем трајању стиче кандидат који је остварио укупно најмање 50 бодова

 

 

Приликом попуњавања листе жеља уносе се шифре образовних профила из КОНКУРСА, а не из Информатора.

У Конкурсу су приказане важеће исправне шифре образовних профила које су овогодишње и нешто другачије од оних у Информатору.

У Информатору су приказане прошлогодишње шифре и прошлогодишњи образовни профили