Листе жеља

Поштовани родитељи и ученици осмог разреда, 

Листе опредељења за наставак школовања (листе жеља) родитељи, односно други законски заступници, могу да поднесу електронским путем, преко Портала Моја средња школа, као ауторизовани корисници, или писменим путем, у матичној основној школи.

Оба начина подношења су равноправна и прописана чланом 10. Правилника о упису ученика у средњу школу ("Службени гласник РС", бр. 31/21 и 46/21).

На листи опредељења може да буде унето до 20 опредељења.

Школе могу да ученицима дају савете о избору школа, али не могу да инсистирају да буде унето свих 20 опредељења.

Начини подношења листе жеља равноправни су у смислу да оба начина производе исто дејство, односно, да оба начина значе да је ученик поднео листу својих опредељења за наставак школовања, са бројем и распоредом опредељења у складу са укупним бројем бодова са којим иде у расподелу и приоритетима приликом избора школа и смерова гимназије/образовних профила.

Према Календару активности, у основним школама оба дана, 03. и 04. јула 2021. године од 08-15 часова  родитељи, односно други законски заступници, могу непосредно да предају листе жеља у школи.