Правилник о заштити података личности

У ОШ "Коле Рашић" именовано лице за заштиту података о личности је секретар школе З. Младеновић а овлашћено лице за рад на ажурирању података у Информатору о раду Повереника за информације од јавног заначаја, наставник Дејан Илић .