еВежбаоница - портал за припрему за завршни испит

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, у сарадњи са Е-управом и професорима (сарадницима) са Математичког факултета у Београду и Факултета организационих наука у Београду, креирали су портал еВежбаоница који су ученицима ставили на располагање.

Портал еВежбаоница омогућава ученицима да кроз решавање задатака проверавају своје знање током припрема за завршни испит на крају основног образовања и васпитања. Задаци из седам предмета (српски језик/матерњи језик, математика, физика, хемија, биологија, географија и историја), распоређени су према тежини на три нивоа – основни, средњи и напредни ниво, а састављени су на основу образовних стандарда.

Поред задатака на српском језику, на порталу се налазе и задаци на осам језика националних мањина – албанском, босанском, бугарском, мађарском, румунском, русинском, словачком или хрватском – те ученици на свом наставном језику могу да приступе еВежбаоници и да одговарају на захтеве у задацима.

Линк за приступ: evezbaonica.zvkov.gov.rs

Портал је отворен за јавни приступ од петка 10.06.2022. године.

Пријава за упис у ПНГ "Стеван Сремац"

Пријављивање ученика 8. разреда за пријемне испите за специјализована одељења траје од 4. до 8. априла 2022. 

На наредним линковима можете погледати обавештења о упису и припремној настави у ПНГ "Стеван Сремац"

Обавештење о упису

Обавештење о припремној настави

Пробни завршни испит за школску 2021/2022. годину

Пробни завршни испит биће одржан према следећем распореду:

  • у петак, 25. марта 2022. године, у 13 часова, полагање пробног теста из математике,
  • у суботу, 26. марта 2022. године, у 9 часова, полагање пробног теста из српског/матерњег језика,
  • у суботу, 26. марта 2022. године, у 11.30 часова, полагање пробног комбинованог теста из биологије, географије, историје, физике и хемије.

 

Дозвољени прибор за ученике:

  • ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – графитна и плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица,
  • ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица, троугао, лењир и шестар;
  • Оба дана када ученик полаже пробни завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и налепницом са идентификационим бројем ученика;
  • у просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика;
  • Оба дана ученици обавезно треба да дођу у школу 40 минута пре почетка испита на кратак састанак са одељенским старешином пре него што буду распоређени у просторије где ће полагати пробни завршни испит;
  • од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.