Документација потребна за упис у средње школе за 8. и 9. јул

7. јул 2019. год

Ученици које је централни прогам РУК распоредио у првом уписном кругу Уписној комисији средње школе, у коју су распоређени, у понедељак 08. и/или у уторак 09.јула, достављају следећу документацију:

  • Пријаву за упис;
  • Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи;
  • Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова, ако су прописани за образовни профил за који конкуришу.

За упис у гимназију и образовне профиле за које то није предвиђено овим Конкурсом није потребно подносити подврду о испуњавању здравствених услова.

Сви ученици наше школе уписали су неки од жељених образовних профила у првом уписном кругу. 

Све честитке нашим будућим средњошколцима и желимо им успешан наставак школовања!

Коначан распоред ученика у првом уписном кругу

6. јул 2019. године

Данас од 18:30 сати коначан распоред ученика  у првом уписном кругу видљив је и на званичном сајту Министарства просвете

http://www.upis.mpn.gov.rs/

Честитамо свим ученицима!

Подаци о завршном испиту на званичном сајту Министарства просвете

Сви унети подаци су  видљиви и на званичном сајту:

www.upis.mpn.gov.rs.

Такође, на овом сајту се могу видети сви подаци за прошлу годину, укључујући и прошлогодишњи потребан минималан број бодова.

На сајту су приказана и овогодишња слободна места по образовним профилима за 1. разред у средњим школама по Конкурсу.

Ученици, родитељи и сви остали, на овом сајту могу да провере све унете податке, у складу са Законом о заштити личних података, који су важни за рангирање и будућу расподелу ученика, почев од унетих оцена, преко бодова из основне школе (укључујући и обрачун по афирмативним мерама) и са завршног испита, до бодова са такмичења и додатних бодова са пријемних испита, укључујући и податке о свим образовним профилима за специјализована одељења за које је ученик стекао право да конкурише.

Препоручујемо

да сваки ученик 
(његов родитељ и одељењски старешина) 
добро прегледа и провери

 све приказане (статистичке) податке

на овом сајту

www.upis.mpn.gov.rs

пре попуњавања

листе жеља

у петак 28. и суботу 29.јуна!

Листе жеља на званичном сајту

2.7.2019. год.

Сви подаци о ученицима, укључујући и листе жеља могу се проверити и на званичном сајту

http://www.upis.mpn.gov.rs/

Подаци су доступни ученицима, родитељима и свим посетиоцима сајта и могу се користити у складу са општим правилима доступности информација на званичним сајтовима и порталима државних институција, односно другим речима за општу проверу унетих података и евентуално подношење приговора

Упутство за попуњавање шифре

Приликом попуњавања обрасца веома је важно да шифре жељених образовних профила буду исправно унете и то ЛАТИНИЦОМ, како би их програм за унос препознао.
Шифра профила се састоји од низа од 11 слова и цифара који мора бити испоштован и у правилном редоследу.
• Прва два слова означавају округ средње школе (латиница)
• Друга два слова (треће и четврто слово) означавају општину средње школе (латиница)
• Трећа два слова (пето и шесто) означавају скраћену шифру средње школе у оптштини (латиница)
• На седмој позицији цифра 3 или 4 означава да ли се ради о трогодишњем или четворогодишњем
образовном профилу
• На осмој позцији слово (латиница) означава подручје рада
• На деветој и десетој позицији две цифре означавају редослед образовног профила у оквиру подручја
рада
• Последње слово означава језик на којем се изводи настава (латиница)

Пример:

Ако унесете шифру: NINI SN 4E41S
То значи следеће:
NI – прва два слова округа – Нишавски округ
NI – друга два слова општине - Општина, односно Град Ниш
SN – трећа два слова скраћене шифре школе у општини –
Електротехничка школа „Мија Станимировић”, Ниш
4 – седма позиција број година (разреда) - четворогодишње
Е – осма позиција подручје рада - Електротехника
41 – девета и десета позиција профил – Електротехничар информационих технологија
S – језик на којем се реализује настава – Српски језик
Што значи да ће програм за унос података препознати да сте изабрали
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА - Електротехничка школа „Мија Станимировић”, Ниш

Назив школе се уписује у поље поред шифре жељеног образовног профила. Назив образовног профила је додатна информација којом се потврђује да је образовни профил који је наведен шифром жељени смер те средње школе. На листи жеља мора се написати целокупни назив образовног профила онако како је написан у Конкурсу.

Јединствена шифра је број који је сваки ученик добио пре полагања тестова у оквиру завршног испита. Ту јединствену шифру треба уписати и на листу жеља у врху. Испод је потребно да упишете и назив основне школе коју сте завршили, а поред тога и место у ком се основна школа налази.
Име и презиме ученика, као и једног родитеља неопходни су подаци које је потребно унети на листу жеља. За сваки податак одређено је посебно поље.

lista