Упис ученика у првом уписном кругу – 12. и 13. јула

Календаром уписних активности планирано је да упис ученика у првом уписном кругу, односно подношење пријава за упис ученика у средње школе (осим за музичке и балетске школе) буде реализован на следећи начин:

 1. Непосредно у школи (у понедељак 12. и уторак 13. јула од 8 до 15 часова) и/или
 2. Електронским путем, преко портала Моја средња школа (од понедељка 12. јула од 8 часова до недеље 18. јула до 24ч)
 • Родитељи који се налазе у иностранству и који су ауторизвоани корисници, могу из иностранства да приступају Порталу и да електронским путем подносе пријаву за упис у средњу школу.
 • Ученици који су обавили преглед у приватној или војној здравственој установи упис у средње школе ће обавити непорсредно у средњој школи, када и достављају лекарско уверење.
 • Средње школе имају обавезу да од понедељка 12. јула уписују само оне ученике који су распоређени у првом уписном кругу (10.јула) на основу података из последњих званичних извештаја (а који испуњавају и Конкурсом предвиђене здравствене услове) и/или на основу оверене одлуке надлежне окружне комисије. Све одлуке надлежних окружних комисија су донете до 2. јула и подаци о тим ученицима већ се налазе у првим званичним извештајима РУК (од синоћ) о распореду ученика у првом кругу. Све евентуалне нове одлуке окружних комисија, окружне комисије ће моћи да доносе (и уносе податке о одлукама у централну базу) тек након званичних извештаја РУК о распореду у другом кругу, односно тек након 15. јула.
 • Средње школе имају обавезу да од данас (недеља 11. јул) „чувају“ места свим ученицима који су распоређени по званичним извештајима РУК (од синоћ) до истека мадната оркужних комисија, односно до 31. августа, чак и уколико распоређни ученици не доставе документацију за упис.Тек, након истека мандата окружних комисија, односно тек од 1. септембра, упис ученика на преостала слободна места је у надлежности средњих школа (али само уколико на образовном профилу постоје преостала слободна места).
 • Ученици, чији је статус НЕРАСПОРЕЂЕН у централној бази података се најпре у понедељак 12. јула обраћају својој основној школи како би попунили листу жеља за преостала слободна места у другом уписном кругу непосредно или електронским путем преко портала Моја средња школа.
 • Ученици који су већ распоређени у првом уписном кругу, али се у понедељак 12. јула (или у уторак 13. јула) испостави да не испуњавају здравствене услове за упис у образовни профил у који су распоређени се обраћају надлежној Окружној комисији, односно Здравственој окружној комисији и достављају сву пратећу (здравствену) документацију на Писарници надлежне школске управе (напомена: ученик се обраћа окружној комисији, али у својој основној школи, основна школа доставља захтев окружној/здравственој комисији са пратећом документацијом на Писарници надлежне школске управе).

Листе жеља

Поштовани родитељи и ученици осмог разреда, 

Листе опредељења за наставак школовања (листе жеља) родитељи, односно други законски заступници, могу да поднесу електронским путем, преко Портала Моја средња школа, као ауторизовани корисници, или писменим путем, у матичној основној школи.

Оба начина подношења су равноправна и прописана чланом 10. Правилника о упису ученика у средњу школу ("Службени гласник РС", бр. 31/21 и 46/21).

На листи опредељења може да буде унето до 20 опредељења.

Школе могу да ученицима дају савете о избору школа, али не могу да инсистирају да буде унето свих 20 опредељења.

Начини подношења листе жеља равноправни су у смислу да оба начина производе исто дејство, односно, да оба начина значе да је ученик поднео листу својих опредељења за наставак школовања, са бројем и распоредом опредељења у складу са укупним бројем бодова са којим иде у расподелу и приоритетима приликом избора школа и смерова гимназије/образовних профила.

Према Календару активности, у основним школама оба дана, 03. и 04. јула 2021. године од 08-15 часова  родитељи, односно други законски заступници, могу непосредно да предају листе жеља у школи.

ПРИГОВОРИ НА ПРЕЛИМИНАРНЕ РЕЗУЛТАТЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА - НЕДЕЉА, 27.06.21. ОД 10:00 ДО 16:00

Прелиминарни резултати завршног испита биће објављени у недељу 27. јуна до 10:00 часова
 
Школа ће омогућити увид на резултате завршног испита, поштујући мере заштите приватности и података о ученицима.
 
Родитељ/законски заступник може извршити увид у резултате и у тестове, може подносити приговор електронским путем, уколико поседује налог на есДневнику или на други начин приступа порталу МојаСредњаШкола.
 
Родитељ (законски заступник), првостепеној комисији може поднети приговор у недељу, 27.06.2021. године од 10:00 до 16:00, преко портала МојаСредњаШкола или лично у школи.
 
За разлику од ранијих година, првостепена комисија не врши директно разматрање приговора у школи. Овај поступак је искључиво електронски .
Приговори неће бити решавани у школи!!!
 
Уколико се приговор првостепеној комисији подноси у школи (у име родитеља/законског заступника) директор школе може поднети приговор првостепеној комисији за приговоре, искључиво преко портала ЗИОС, САМО уколико је приговор директору достављен у писаној форми на Обрасцу 11 за сваки задатак посебно.
 
Не постоји могућност жалбе на цео тест.

Завршни испит за школску 2020/21. годину

Важно обавештење за ученике:

 • испит из српског/матерњег језика је 23.06.2021., из математике 24.06.2021. године и испит са комбинованим тестом је 25.06.2021. године,
 • дозвољени прибор за ученике:
 • ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – графитна и плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица,
 • ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица, троугао, лењир и шестар;
 • сва три дана када ученик полаже завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и налепницом са идентификационим бројем ученика;
 • у просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика;
 • сва три дана ученици обавезно треба да дођу у школу у 8.15 на кратак састанак са одељенским старешином пре него што буду распоређени у просторије где ће полагати завршни испит;
 • од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.