Омогућена провера унетих података за ученике осмог разреда на сајту Републичке уписне комисије

Званични сајт Републичке уписне комисије за упис ученика у средње школе на којем ће ученици, родитељи и сви остали заинтересовани бити у могућности да провере све унете податке из централне базе података РУК, као и остале пратеће статистичке податке везане за упис ученика у средње школе је од данас (од пре неколико сати) доступан свима на адреси:

www.upis.mpn.gov.rs

Подаци о ученицима, као и сви остали подаци везани за упис ученика у средње школе, приказани су у складу са свим важећим прописима и законима о заштити личних података уз неколико најбитнијих ограничења:

Подаци о ученику се приказују само уколико посетилац сајта зна тачну овогодишњу јединствену осмоцифрену уписну шифру, односно идентификациони број ученика.
У картици о ученику не приказују се лични подаци (име, презиме, име родитеља, датум и место рођења, ЈМБГ) већ само подаци о унетим оценама и тренутном броју бодова које је централни програм РУК израчунао на основу унетих оцена.

 

Конкурс за упис ученика у средњу школу

Конкурс за упис ученика у средњу школу можете погледати и преузети са званичног сајта МПНТР са адресе:


http://www.mpn.gov.rs/upis-ucenika-u-srednju-skolu-za-skol…/

Пријемни испит – Обавештење МПТРН

 Пријављивање за полагање пријемних испита (слањем мејла или директно) обавља се од 18. до 21. маја 2020. године. Средња школа обезбеђује да се у периоду од 8 часова до 20 часова, на мејл адресу која је наведена и потврђена од стране школе, потврђује пријем пријаве.

Коначан списак локација где ће се обавити пријемни испит биће објављен након извршених пријава и сагледавања просторних капацитета гимназија који обезбеђују епидемиолошку безбедност кандидата.

Предаја спортске документације за Спортску гимназију и одељења ученика са посебним способностима за спорт реализоваће се 8. и 9. јуна у школама које имају ова одељења. Образац пријаве и спортске документације тим гимназијама биће благовремено достављен.

Детаљније информације се налазе на сајту МПНТР

http://www.mpn.gov.rs/polaganje-prijemnih-ispita-za-upis-u-specijalizovane-srednje-skole-i-odeljenja/ 

Организација посебних часова наставе за ученике осмог разреда

Наставна година за ученики осмог разреда завршава се у петак 05.06.2020. године.

Ученици осмог разреда пробни завршни испит полажу у уторак, 02.06.2020.године, решавањем теста из математике.

Пробни завршни испит реализује се на следећи начин:

  • - школе које остварују образовно-васпитни рад у осмом разреду и имају највише три одељења, пробни завршни испит организују у једном термину, у периоду од 8 до 10 часова;
  • - школе које остварују образовно-васпитни рад у осмом разреду и имају вишеод три одељења, пробни завршни испит организују у два термина: прва гpyпa у периоду од 8 до 10 часова, друга гpyпa у периоду од 11 до 13 часова.

Ученици ћe преостала два теста, односно тест из српског/матерњег језика и комбиновани тест моћи да решавају код кyћe, као још један вид припреме за завршни испит, па је потребно да школа организује преузимање ових тестова од стране ученика у понедељак 01.06.2020. године. Ученица ћe ова два теста попуњена вратити у школу 02.06.2020. године и предати одељењском старешини. Наставници одговарајућих предмета на часовима припремне наставе дaћe ученицима повратну информацију у вези са предметним тестовима.

Школа припрема распоред посебних часова наставе по разредима, тако да у периоду од понедељка, 01.06.2020. године до понедељка, 05.06.2020. године, сваког радног/наставног дана, предвиђа одвојене термине часова за ученике осмог разреда, у трајању од један и по сат.

Од среде, 03.06.2020. године до понедељка, 15.06.2020. године, школа организује припрему за полагање завршног испита (припремна настава), у складу са исказаним потребама ученика, у трајању од десет дана, у складу са законом.

Припремна настава организује се на начин који осигурава безбедност и здравље ученика и запослених, у складу са препорукама надлежних органа и институција, у школском простору.

На пример.’

 

понедељак, 01.06.

уторак, 02.06.

среда, 03.06

четвртак, 04.06

петак, 05.06.

субота, 06.06.

посебан час наставе

пробни завршни

посебан час наставе

лосебан час наставе

посебан час наставе

 Онлајн припремна настава

преузимање тестова

српски језик/матерњи језик и

комбиновани тест

(пробни завршни испит)

 

1. термин

8- 10 часова

 

2. термин

11-1З часова

припремна

настава

припремна

настава

 припремна

настава

 

Ученици осмог paзpeдa полажу завршни испит 17, 18. и 19.06.2020. године.