Обавештавамо сва заинтересована правна лица да је ОШ „ Коле Рашић“ Ниш, дана 25.01.2021.године, покренула поступак јавне набавке-брoj 0013 –
Специјализована услуга- безбедност и здравље на раду за потребе ОШ „ Коле Рашић“ Ниш.
Подношење понуда може се извршити у року од 5 дана од дана покретања поступка.