Обавештавамо сва заинтересована правна лица да је ОШ „ Коле Рашић“ Ниш, дана 10.03.2021.године, покренула поступак јавне набавке- брoj 0026 – Одржавање школске зграде – радови на котларници.
Подношење понуда може се извршити у року од 5 дана од дана покретања поступка.