Обавештавамо сва заинтересована правна лица да је ОШ „ Коле Рашић“ Ниш, дана 12.03.2021.године, покренула поступак јавне набавке- брoj 2.1 – Специјализоване услуге. Подношење понуда може се извршити у року од 5 дана од дана покретања поступка.