Обавештавамо сва заинтересована правна лица да је ОШ „Коле Рашић“ Ниш, дана 31.03.2021.године, покренула поступак јавне набавке- брoj 1.5 – Канцеларијски материјал.
Подношење понуда може се извршити у року од 5 дана од дана покретања поступка.