Обавештавамо сва заинтересована правна лица да је ОШ „Коле Рашић“ Ниш, дана 14.03.2023.године, покренула поступак јавне набавке – Специјализоване услуге-Референт за ПП заштиту.
Подношење понуда може се извршити у року од 5 дана од дана покретања поступка.
Све додатне информације могу се добити на бр.тел. 018/242-240, сваког радног дана од 7:30 до 15:00 часова.