Омогућена провера унетих података за ученике осмог разреда на сајту Републичке уписне комисије

Објављено уторак, 02 јун 2020

Званични сајт Републичке уписне комисије за упис ученика у средње школе на којем ће ученици, родитељи и сви остали заинтересовани бити у могућности да провере све унете податке из централне базе података РУК, као и остале пратеће статистичке податке везане за упис ученика у средње школе је од данас (од пре неколико сати) доступан свима на адреси:

www.upis.mpn.gov.rs

Подаци о ученицима, као и сви остали подаци везани за упис ученика у средње школе, приказани су у складу са свим важећим прописима и законима о заштити личних података уз неколико најбитнијих ограничења:

Подаци о ученику се приказују само уколико посетилац сајта зна тачну овогодишњу јединствену осмоцифрену уписну шифру, односно идентификациони број ученика.
У картици о ученику не приказују се лични подаци (име, презиме, име родитеља, датум и место рођења, ЈМБГ) већ само подаци о унетим оценама и тренутном броју бодова које је централни програм РУК израчунао на основу унетих оцена.