Попуњавање пријава о намери ученика за упис у образовне профиле по дуалном моделу

Објављено четвртак, 04 јун 2020

Као што је и најављено, једна од овогодишњих новина су и пријаве за дуалне профиле (дуална одељења), односно профиле по дуалном образовном моделу.

Ове године ће ти профили бити јасно одвојени од „обичних“ профила и имаће своје засебне шифре, а ученици ће у својим жељама експлицитно исказивати жеље за њима.
Намера и жеља Министарства је да се стави нагласак на ове профиле, односно овај начин образовања, па ће с тим у вези постојати и додатне акције са намером подстицаја уписа ових профила.

Основна разлика је пријава за упис на дуални профил, односно документ који подноси родитељ у матичној школи.

Тим документом, односно том пријавом, ученик стиче право предности приликом рангирања на било који од дуалних одељења (за који је исказао жеље) тако што ће се на те профиле прво расподељивати ученици са пријавама, а тек на преостала места ће конкурисати и они који те пријаве немају.
Подношењем ове пријаве, ученик ни на који начин није дискриминисан у погледу својих права уписа профила који нису дуални, односно имаће сва права и могућности као и да није поднео ову пријаву.

Током четвртка и петка (4. и 5. јун) ученици ће у својим школама подносити пријаве (документа) за дуалне профиле