Завршни испит за школску 2019/2020. годину

Важно обавештење за ученике:

 • завршни испит из
  српског/матерњег језика је 17.6.2020. год, са почетком у 9:00 часова
  из математике 18.6.2020. год, са почетком у 9:00 часова и
  испит са комбинованим тестом је 19.6.2020. године са почетком у 9:00 часова;

 

 • дозвољени прибор за ученике:
  ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – графитна и плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица,
  ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица, троугао, лењир и шестар;

 

 • школа ће за сваког ученика обезбедити по две плаве хемијске оловке;

 

 • сва три дана када ученик полаже завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и налепницом са идентификационим бројем ученика;

 

 • у просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика;

 

 • сва три дана ученици обавезно треба да дођу у школу у 8:15 на кратак састанак са одељењским старешином пре него што буду распоређени у просторије где ће полагати завршни испит;

 

 • од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.