Упутство за попуњавање листе жеља

Упутство за попуњавање шифре жељеног образовног профила

Пример исправно попуњене листе жеља из Конкурса (страна 139)

ВАЖНА НАПОМЕНА

У примеру обасца из Конкурса на 139. страни рубрика за 1. жељу је празна, док су од 2. жеље рубрике попуњене. Не знамо тачне разлоге уредника Конкурса зашто је први ред остао празан, али смо свесни да то прави додатну забуну. По свим постојећим важећим правилима рубрика за прву жељу мора бити попуњена (не може бити празна), а затим се попуњава свака следећа рубрика редом (без прескакања редова) до последњег жељеног образовног профила.