Завршни испит за школску 2020/21. годину

Важно обавештење за ученике:

  • испит из српског/матерњег језика је 23.06.2021., из математике 24.06.2021. године и испит са комбинованим тестом је 25.06.2021. године,
  • дозвољени прибор за ученике:
  • ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – графитна и плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица,
  • ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица, троугао, лењир и шестар;
  • сва три дана када ученик полаже завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и налепницом са идентификационим бројем ученика;
  • у просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика;
  • сва три дана ученици обавезно треба да дођу у школу у 8.15 на кратак састанак са одељенским старешином пре него што буду распоређени у просторије где ће полагати завршни испит;
  • од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.