ПРИГОВОРИ НА ПРЕЛИМИНАРНЕ РЕЗУЛТАТЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА - НЕДЕЉА, 27.06.21. ОД 10:00 ДО 16:00

Прелиминарни резултати завршног испита биће објављени у недељу 27. јуна до 10:00 часова
 
Школа ће омогућити увид на резултате завршног испита, поштујући мере заштите приватности и података о ученицима.
 
Родитељ/законски заступник може извршити увид у резултате и у тестове, може подносити приговор електронским путем, уколико поседује налог на есДневнику или на други начин приступа порталу МојаСредњаШкола.
 
Родитељ (законски заступник), првостепеној комисији може поднети приговор у недељу, 27.06.2021. године од 10:00 до 16:00, преко портала МојаСредњаШкола или лично у школи.
 
За разлику од ранијих година, првостепена комисија не врши директно разматрање приговора у школи. Овај поступак је искључиво електронски .
Приговори неће бити решавани у школи!!!
 
Уколико се приговор првостепеној комисији подноси у школи (у име родитеља/законског заступника) директор школе може поднети приговор првостепеној комисији за приговоре, искључиво преко портала ЗИОС, САМО уколико је приговор директору достављен у писаној форми на Обрасцу 11 за сваки задатак посебно.
 
Не постоји могућност жалбе на цео тест.