Подаци о завршном испиту на званичном сајту Министарства просвете

Сви унети подаци су  видљиви и на званичном сајту:

www.upis.mpn.gov.rs.

Такође, на овом сајту се могу видети сви подаци за прошлу годину, укључујући и прошлогодишњи потребан минималан број бодова.

На сајту су приказана и овогодишња слободна места по образовним профилима за 1. разред у средњим школама по Конкурсу.

Ученици, родитељи и сви остали, на овом сајту могу да провере све унете податке, у складу са Законом о заштити личних података, који су важни за рангирање и будућу расподелу ученика, почев од унетих оцена, преко бодова из основне школе (укључујући и обрачун по афирмативним мерама) и са завршног испита, до бодова са такмичења и додатних бодова са пријемних испита, укључујући и податке о свим образовним профилима за специјализована одељења за које је ученик стекао право да конкурише.

Препоручујемо

да сваки ученик 
(његов родитељ и одељењски старешина) 
добро прегледа и провери

 све приказане (статистичке) податке

на овом сајту

www.upis.mpn.gov.rs

пре попуњавања

листе жеља

у петак 28. и суботу 29.јуна!