Документација потребна за упис у средње школе за 8. и 9. јул

7. јул 2019. год

Ученици које је централни прогам РУК распоредио у првом уписном кругу Уписној комисији средње школе, у коју су распоређени, у понедељак 08. и/или у уторак 09.јула, достављају следећу документацију:

  • Пријаву за упис;
  • Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи;
  • Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова, ако су прописани за образовни профил за који конкуришу.

За упис у гимназију и образовне профиле за које то није предвиђено овим Конкурсом није потребно подносити подврду о испуњавању здравствених услова.

Сви ученици наше школе уписали су неки од жељених образовних профила у првом уписном кругу. 

Све честитке нашим будућим средњошколцима и желимо им успешан наставак школовања!