Увид у резултате пробног завршног испита

Ученицима осмог разреда омогућен је увид у резултате пробног завршног испита на сајту

https://probni.zios.mpn.gov.rs/

Попуњавање пријава о намери ученика за упис у образовне профиле по дуалном моделу

Као што је и најављено, једна од овогодишњих новина су и пријаве за дуалне профиле (дуална одељења), односно профиле по дуалном образовном моделу.

Ове године ће ти профили бити јасно одвојени од „обичних“ профила и имаће своје засебне шифре, а ученици ће у својим жељама експлицитно исказивати жеље за њима.
Намера и жеља Министарства је да се стави нагласак на ове профиле, односно овај начин образовања, па ће с тим у вези постојати и додатне акције са намером подстицаја уписа ових профила.

Основна разлика је пријава за упис на дуални профил, односно документ који подноси родитељ у матичној школи.

Тим документом, односно том пријавом, ученик стиче право предности приликом рангирања на било који од дуалних одељења (за који је исказао жеље) тако што ће се на те профиле прво расподељивати ученици са пријавама, а тек на преостала места ће конкурисати и они који те пријаве немају.
Подношењем ове пријаве, ученик ни на који начин није дискриминисан у погледу својих права уписа профила који нису дуални, односно имаће сва права и могућности као и да није поднео ову пријаву.

Током четвртка и петка (4. и 5. јун) ученици ће у својим школама подносити пријаве (документа) за дуалне профиле

Омогућена провера унетих података за ученике осмог разреда на сајту Републичке уписне комисије

Званични сајт Републичке уписне комисије за упис ученика у средње школе на којем ће ученици, родитељи и сви остали заинтересовани бити у могућности да провере све унете податке из централне базе података РУК, као и остале пратеће статистичке податке везане за упис ученика у средње школе је од данас (од пре неколико сати) доступан свима на адреси:

www.upis.mpn.gov.rs

Подаци о ученицима, као и сви остали подаци везани за упис ученика у средње школе, приказани су у складу са свим важећим прописима и законима о заштити личних података уз неколико најбитнијих ограничења:

Подаци о ученику се приказују само уколико посетилац сајта зна тачну овогодишњу јединствену осмоцифрену уписну шифру, односно идентификациони број ученика.
У картици о ученику не приказују се лични подаци (име, презиме, име родитеља, датум и место рођења, ЈМБГ) већ само подаци о унетим оценама и тренутном броју бодова које је централни програм РУК израчунао на основу унетих оцена.