Пробни завршни испит

Пробни завршни испит биће спроведен у петак и суботу, 12. и 13. априла 2019. год.


Ученици осмог разреда радиће три теста у два дана и то:
12. априла у 12:00 часова - тест из математике;
13. априла у 09:00 часова - тест из српског, односно матерњег језика, а комбиновани тест у 11:30, са паузом од пола сата између два двосатна термина.


Пробни испит је прилика да се ученици упознају са редоследом корака, обавезама и правима у вези са завршним испитом.
На пробном испиту ученици ће имати прилику да на непознатим задацима провере своје знање у одређеној области предмета.
Резултати са пробног испита не служе за оцењивање ученика, већ користе наставницима у планирању активности за припремање ученика за завршни испит.

НАПОМЕНА
У просторији у којој полаже испит, ученик седи на месту са редним бројем који одговара редном броју са збирног списка ученика (који се налази на огласној табли и вратима фискултурне сале).
Ученик који полаже пробни завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом.
Прибор који је потребан за рад на пробном завршном испиту:
за српски језик - графитна оловка, хемијска оловка и гумица;
за математику - графитна оловка, хемијска оловка, гумица, троугао, лењир и шестар;
за комбиновани тест - графитна оловка, хемијска оловка и гумица.
Од личних ствари може се унети само вода / освежавајући напитак, а све остале ствари одлажу се на посебно место током трајања испита.