Периодични финансијски извештај за 2023.годину од 01.01 - 30.09.2023.године.