НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

 

НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

 

 

НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОД.


 
Име и презиме  наставника  Одељење 

1.

Сања Павићевић

Јована Вогринец

 

I-1

Целодневни боравак

 2  Снежана Раденковић  I-2
 3 Милош Цакић   I-3
 4  Виолета Павловић

II-1

 Боравак

 5  Драгана Милић  II-2
 6  Снежана Живковић  II-3
 7  Љиљана Златановић III-1
8 Марија Пејовић III-2
9 Петар Мартиновић III-3 
10 Јасмина Ђурђевић IV-1
11 Тања Драгановић IV-2
12 Наташа Илић IV-3