НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

 

 

НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОД.

 

 

  НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОД.

Име и презиме наставника

Предмет који предаје

Одељења у којима предаје

1.    

Зоран Вучковић

Српски језик

VI1,2 

2.    

Маријана Ристић

Српски језик

VII1,2,3 VIII1,3

3.    

Саша Костадиновић

Српски језик

V1,2,3  VIII2

4.    

Весна Јовановић

Енглески језик

II 1,2,3  III1  VI1,2  VII3  VIII1,2,3

5.    

Оливера Стаменковић

Енглески језик

I1,2,3  III2,3   V1,2,3 VII1,2 

6.    

Ивона Петровић

Енглески језик

IV2,3

7.    

Тамара Шуклета 

Енглески језик

IV1

8.    

Ана Ђорђевић

Немачки језик

V1 ,2,3  VI1,2  VII2 VIII1,2,3

9.    

Јелена Ташков Станојковић

Немачки језик

VII1,3 

10. 

Миљана Миладиновић

Француски језик

V1-3 VI1-2 VII1-3

11. 

Ана Кузмановић

Математика

V2 VII1,2,

12. 

Милан Стојић

Математика

V1,3   VI2  VIII1,3

13. 

Маша Марковић

Математика

VIVIII2

14. 

Ивица Маринковић

Физика

VI1,2  VII1,2,3  VIII1,2,3

Информатика 

VII2  VIII2,3

15. 

Љиљана Цветковић

Хемија

VII1,2,3  VIII1,2,3 

16. 

Ивана Живковић

Биологија

V1,2,3   VI1,2  VII1,2  VIII1,2 

17. 

Милена Цветковић

Биологија

VIIVIII3

18. 

Ивана Миљковић

Историја

V1,2,3  VI1,2  VII1,2,3VIII1,2,3 

Грађанско васпитање

VI1

19. 

Јадранка Костић

Географија

V1,2,3  VI1,2   VII1,2,3 VIII1,2,3

Грађанско васпитање

VI2

20. 

Синиша Величковић

Ликовна култура

V1,2,3  VI1,2 VII1,2,3 VIII1,2,3 

Цртање, сликање и вајање

 VIII1

21. 

Марија Стојановић

Музичка култура

V1,2,3  VI1,2  VII1,2,3 VIII1,2,3 

22. 

Јовица Панић

Техничко и информатичко образовање

VI1,2 VII1,2,3 

Техника и технологија

 V1

23. 

Светлана Вељковић

Техничко и информатичко образовање

VIII1,2,3 

Техника и технологија

V2,3

Информатика и рачунарство

V1,2,3   VI1,2  VII1,3  

24. 

Александра Тикић

Физичко васпитање

V1,2,3  VIII1,2

Обавезне физичке активности

V1,2,3 

25. 

Драган Станковић

Физичко васпитање

VI1,2  VII1,2,VIII3

Изабрани спорт

VII1,2,3  VIII1,2,3

Обавезне физичке активности

VI1,2 

26. 

Жељко Живковић

Верска настава

Од првог до осмог разреда

27. 

     

28.