Поступак јавне набавке – Специјализоване услуге - Акт о процени ризика од катастрофа и План заштите и спасавања

Датум креирања: уторак, 27 септембар 2022
Обавештавамо сва заинтересована правна лица да је ОШ „ Коле Рашић“ Ниш, дана 27.09.2022.године, покренула поступак јавне набавке – Специјализоване услуге- Акт о процени ризика од катастрофа и План заштите и спасавања. Подношење понуда може се извршити у року од 5 дана од дана покретања поступка.
Све додатне информације могу се добити на бр.тел. 018/242-240, сваког радног дана од 7,30 до 15 часова.

Поступак јавне набавке осигурање ученика и запослених

Датум креирања: четвртак, 25 август 2022

Обавештавамо сва заинтересована правна лица да је ОШ „Коле Рашић“ Ниш, дана 25.08.2022.године, покренула поступак јавне набавке осигурање ученика и запослених.
Подношење понуда може се извршити у року од 5 дана од дана покретања поступка.
Све додатне информације могу се добити на бр.тел. 018/242-240, сваког радног дана од 7,30 до 15 часова.