Финансијски план ОШ "Коле Рашић"  (Приходи из буџета РС, Приходи из буџета града, Сопствени приходи, Родитељски динар)Приходи из буџета града, Сопствени приходи, Родитељски динар)

Измена финансијског плана (извор 7) 21.04.2022. год

Измена финансијског плана (извор 16) 21.04.2022. год

Измена финансијског плана (извор 7) 26.05.2022. год

Измена финансијског плана (извор 16) 26.05.2022. год

Измена финансијског плана (извор 7) 22.09.2022. год22.09.2022. год