Обавештавамо сва заинтересована правна лица да је ОШ „ Коле Рашић“ Ниш, дана 23.03.2022.године, покренула поступак јавне набавке 0017. Специјализоване услуге – испитивање услова радне околине (летње мерење).
Подношење понуда може се извршити у року од 7 дана од дана покретања поступка.
Све додатне информације могу се добити на бр.тел. 018/242-240, сваког радног дана од 08 до 15 часова.