Обавештавамо сва заинтересована правна лица да је ОШ „ Коле Рашић“ Ниш, дана 26.01.2023.године, покренула поступак јавне набавке – Одржавање опреме за јавну безбедност-видео надзор.

Подношење понуда може се извршити у року од 3 дана од дана покретања поступка.

Све додатне информације могу се добити на бр.тел. 018/242-240, сваког радног дана од 7,30 до 15 часова.