Обавештавамо сва заинтересована правна лица да је ОШ „ Коле Рашић“ Ниш, дана 07.02.2023. године, покренула поступак јавне набавке –Набавка тонер асета за штампаче и копир апарате.
Подношење понуда може се извршити у року од 3 дана од дана покретања поступка.
Све додатне информације могу се добити на бр.тел. 018/242-240, сваког радног дана од 7,30 до 15 часова.