Упис ученика у првом уписном кругу – 12. и 13. јула

Календаром уписних активности планирано је да упис ученика у првом уписном кругу, односно подношење пријава за упис ученика у средње школе (осим за музичке и балетске школе) буде реализован на следећи начин:

  1. Непосредно у школи (у понедељак 12. и уторак 13. јула од 8 до 15 часова) и/или
  2. Електронским путем, преко портала Моја средња школа (од понедељка 12. јула од 8 часова до недеље 18. јула до 24ч)
  • Родитељи који се налазе у иностранству и који су ауторизвоани корисници, могу из иностранства да приступају Порталу и да електронским путем подносе пријаву за упис у средњу школу.
  • Ученици који су обавили преглед у приватној или војној здравственој установи упис у средње школе ће обавити непорсредно у средњој школи, када и достављају лекарско уверење.
  • Средње школе имају обавезу да од понедељка 12. јула уписују само оне ученике који су распоређени у првом уписном кругу (10.јула) на основу података из последњих званичних извештаја (а који испуњавају и Конкурсом предвиђене здравствене услове) и/или на основу оверене одлуке надлежне окружне комисије. Све одлуке надлежних окружних комисија су донете до 2. јула и подаци о тим ученицима већ се налазе у првим званичним извештајима РУК (од синоћ) о распореду ученика у првом кругу. Све евентуалне нове одлуке окружних комисија, окружне комисије ће моћи да доносе (и уносе податке о одлукама у централну базу) тек након званичних извештаја РУК о распореду у другом кругу, односно тек након 15. јула.
  • Средње школе имају обавезу да од данас (недеља 11. јул) „чувају“ места свим ученицима који су распоређени по званичним извештајима РУК (од синоћ) до истека мадната оркужних комисија, односно до 31. августа, чак и уколико распоређни ученици не доставе документацију за упис.Тек, након истека мандата окружних комисија, односно тек од 1. септембра, упис ученика на преостала слободна места је у надлежности средњих школа (али само уколико на образовном профилу постоје преостала слободна места).
  • Ученици, чији је статус НЕРАСПОРЕЂЕН у централној бази података се најпре у понедељак 12. јула обраћају својој основној школи како би попунили листу жеља за преостала слободна места у другом уписном кругу непосредно или електронским путем преко портала Моја средња школа.
  • Ученици који су већ распоређени у првом уписном кругу, али се у понедељак 12. јула (или у уторак 13. јула) испостави да не испуњавају здравствене услове за упис у образовни профил у који су распоређени се обраћају надлежној Окружној комисији, односно Здравственој окружној комисији и достављају сву пратећу (здравствену) документацију на Писарници надлежне школске управе (напомена: ученик се обраћа окружној комисији, али у својој основној школи, основна школа доставља захтев окружној/здравственој комисији са пратећом документацијом на Писарници надлежне школске управе).