Пробни завршни испит за школску 2021/2022. годину

Пробни завршни испит биће одржан према следећем распореду:

  • у петак, 25. марта 2022. године, у 13 часова, полагање пробног теста из математике,
  • у суботу, 26. марта 2022. године, у 9 часова, полагање пробног теста из српског/матерњег језика,
  • у суботу, 26. марта 2022. године, у 11.30 часова, полагање пробног комбинованог теста из биологије, географије, историје, физике и хемије.

 

Дозвољени прибор за ученике:

  • ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – графитна и плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица,
  • ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица, троугао, лењир и шестар;
  • Оба дана када ученик полаже пробни завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и налепницом са идентификационим бројем ученика;
  • у просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика;
  • Оба дана ученици обавезно треба да дођу у школу 40 минута пре почетка испита на кратак састанак са одељенским старешином пре него што буду распоређени у просторије где ће полагати пробни завршни испит;
  • од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.