У допису упућеном школама наводи се да је Тим за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа донео следећу одлуку:
 
1. Све основне школе у Републици Србији примениће од понедељка 24.01.2022. године први модел организације образовно васпитног рада - непосредно остваривање образовно-васпитног рада за ученике првог, другог, трећег и четвртог разреда.
 
2. Други модел образовно-васпитног рада примењиваће се од 24.01.2022. године у петом, шестом, седмом и осмом разреду основне школе и у свим средњим школама